Clayrský ledovec
Místo, kde žijí Clayři. Leží mezi Hvězdnou horou a Slunečním pádem u pramene řeky Ratterlin. Kdysi měl tento ledovec svoje vlastní jméno, ale to bylo postupem času zapomenuto a ledovec získla jméno právě po Clayrách, které tu už staletí zří četně možných budoucností.
Velká knihovna
Velká knihovna je knihovna přímo v srdci Clayrského ledovce. Jelikož se Clayri začali více starat o své zření budoucnosti než o minulost je z velké části neprobádána, zvláště Staré vrstvy, které jsou nejen neprobádané, ale i nebezpečné, jako celá knihovna. Žijí zde monstra, které může přemoct jen velmi silný Výsadní mág, ale jsou zde i horší, které žijí temných koutech knihovny. Práce knihovnice je velmi nebezpečná, proto má každá knihovnice píšťalku, kterou může zavolat na pomoc ostatní clayrské knihovnice, a také malou mechanickou myš, která se spouští výsadním kouzlem a sama si hledá cestu do kanceláře Vrchní knihovnice. Mimo Vrchní knihovnice, zde pracují ještě První sistenky vrchní knihovnice, Druhé asistenky vrchní knihovnice a Třetí asistentky vrchní knihovnice. Každá z nich má jiný pracovní plášť.

Knihy, které ve Velké knihovně naleznete:
Nagyho stvoření