Nagyho stvoření
Bestiář z Velké knihovny Clayrů

Výňatek:
Je vyšší než vysoký muž, zpravidla na sebe bere podobu půvabné ženy, ačkoli jeho podoba je proměnlivá. Stilken mívá často místo předloktí velké pařáty nebo klepeta, která dovedně používá k chytání kořisti. Ústa se obvykle jeví jako ústa lidská, dokud je neotevře a neodhalí dvě řady zubů, úzkých a ostrých jako jehly. Tyto zuby mohou být z jasného stříbra nebo černé jako noc. Oči má stilken také stříbrné a planou zvlášťním ohněm.
Stilken je volnomagický elementál, a proto mu nemohou ublížit běžné pozemské materiály, jako například obyčejná ocel. Nemůže se ho dotknout ani lidská kůže, neboť jeho hmota působí nepřátelsky vůči životu. Stilkena lze zničit pouze za použitím Volné magie, a to rukou čaroděje silnějšího, než je on.
Nicméně ačkoli zničení spadá výlučně do sféry Volné magie, stilkena lze spoutat Výsadní magií a uvěznit v nádobě nebo struktuře, jako je třeba láhev z kovu nebo opracovaného skla (u jednoduchého skla skla si vzhledem k jeho křehkosti nemůžete být jisti) nebo v suché studni zakryté kamenem.
Sám jsem se o tento krok pokoušel za využití kouzel, jež uvádím níže. Upozorňuji však, že tato spoutání jsou strašlivě silná, neboť čerpají hned ze tří hlavních Výsadních symbolů. Pouze veliký mistr - kterým nejsem - by se je odvážil použít bez pomoci očarovaného meče nebo hůlky z jařábu prostoupených prvním okruhem sedmi znaků pro spoutávání elementů, v případě ohně a vzduchu rovněž druhým okruhem. Přitom by všechny propojil hlavním znakem...