Nekromanti
Nekromantie je volná magie. Nekromanti používají k výkonu svého řemesla zvonce, prostoupeny volnou magií, díky kterým probouzejí mrtvé ze Smrti a připoutávají je ke své vůli. Aby v životě udělali co si budou přát. Každý prostý obyvatel Starého Království se Nekromantů bojí. Nekromantie je ve Starém Království zakázána, ale jelikož je tento zákaz nedodrřován, proto jsou zde Abhorseni, kteří Mrtvé uspávají a jejich pány, posílají do Smrti, nebo svazují mocí zvoků.
Orannis, Ničitel
Nejmocnější z devíti volnomagických tvorů, kteří na Začátku tvořili výsadu. Devátý Jasně Zářící, Ničitel světů, ten který se na Začátku s ostatními utkal a byl poražen. Rozťat na dva kusy, které byly uloženy do dvou polokoulí. Tyto polokoule byly zajištěny sedmi ochranými vrstvami - stříbrem, zlatem, olovem, jeřábem, jasanem, dubem a sedmou vrstvou z kostí. Polokoule byly zakopány hluboko pod zem nedaleko Rudého jezera, kde měli zůstat ležet na věky.
Zvonce
Zvonce jsou hlavní zbraná Nekromantů i Abhorsenů. Mohou nimi probouzet či uspávat mrtvé služebníky, ale mohou nimi také svázat volnomagické elementy. Pokud uživatel použije zvonec nesprávně, může ho samotného poslat až za poslední bránu Smrti. Zvonce Abhorsenů jsou narozdíl od Nekromantických, protknuty Výsadní magií.

Ranna, uspávačka, líbezný, hluboký zvuk, který za sebou šíří ticho. Ranna je nejmenší ze sedmi zvonců.
Mosrael, druhý zvonek, drsný a neurvalý. Mosrael, jenž probouzí, zvonek, který by neměl žádný Abhorsen nikdy použít, protože jeho zvuk je houpačka, která zvonícího vrhá dále do Smrti a posluchače přivádí k Životu.
Kibet, společník na cestě. Zvonek několika zvuků,obtížný a vzpurný zvonek. Dokáže udělit svobodu pohybu někomu z Mrtvých, nebo je provede další branou. S Kibetem klopýtla řada nekromantů a zašla tam, kam neměla.
Dyrim, melodický zvonek jasných a hezkých tónů. Dyrim představuje hlas, který Mrtví tak často ztratili. Ale Dyrim dokáže i zklidnit jazyk, jenž se pohyboval příliš volně.
Belgaer, další záludný zvonek, který se snaží zvonit o své vůli. Belgaer je myslící zvonek, zvonek, jehož většina nekromantů používa jen s nelibostí. Dokáže obnovit nezávislé myšlení, vzpomínky a všechny struktury živého člověka. Nebo když sklouzne v nedbalé ruce, dokáže je vymazat.
Saranet, nejhlubší, nejdunivější zvon. Zvuk síly. Saranet spoutává, je to zvon, který připoutá Mrtvého k vůli toho, kdo jej třímá.
Astrael Tesklivý, největší zvon. Astrael zapuditel, poslední zvon. Když se správně rozezní, uvrhne každého, kdo jej uslyší, daleko do Smrti. Každého včetně zvoníka.
Volnomagické elementy
Stilken, je vyšší než vysoký muž, zpravidla na sebe bere podobu půvabné ženy, ačkoli jeho podoba je proměnlivá. Stilken mívá často místo předloktí velké pařáty nebo klepeta, která dovedně používá k chytání kořisti. Ústa se obvykle jeví jako ústa lidská, dokud je neotevře a neodhalí dvě řady zubů, úzkých a ostrých jako jehly. Tyto zuby mohou být z jasného stříbra nebo černé jako noc. Oči má stilken také stříbrné a planou zvlášťním ohněm. Stilken je volnomagický elementál, a proto mu nemohou ublížit běžné pozemské materiály, jako například obyčejná ocel. Nemůže se ho dotknout ani lidská kůže, neboť jeho hmota působí nepřátelsky vůči životu. Stilkena lze zničit pouze za použitím Volné magie, a to rukou čaroděje silnějšího, než je on. Nicméně ačkoli zničení spadá výlučně do sféry Volné magie, stilkena lze spoutat Výsadní magií a uvěznit v nádobě nebo struktuře, jako je třeba láhev z kovu nebo opracovaného skla (u jednoduchého skla skla si vzhledem k jeho křehkosti nemůžete být jisti) nebo v suché studni zakryté kamenem. Sám jsem se o tento krok pokoušel za využití kouzel, jež uvádím níže. Upozorňuji však, že tato spoutání jsou strašlivě silná, neboť čerpají hned ze tří hlavních Výsadních symbolů. Pouze veliký mistr - kterým nejsem - by se je odvážil použít bez pomoci očarovaného meče nebo hůlky z jařábu prostoupených prvním okruhem sedmi znaků pro spoutávání elementů, v případě ohně a vzduchu rovněž druhým okruhem. Přitom by všechny propojil hlavním znakem...

Výňatek z knihy Nagyho stvoření