Abhorseni
Stejně jako jejich volnomagičtí protějšči, nekromanti, i oni jsou vybaveni bandalírem se sedmi Zvonci. Ale používají je k úplně opačnému účelu. Ukládají mrtvé, které nekromati probudili nebo se sami ze Smrti dostali, zpět do smrti, kde je spoutají nebo pouze pošlou za Devátou bránu. Řemeslo Abhorsenů se dědí z generace na generaci v rodině. Už několik generací každý Abhorsen žije v Abhorsneově domě několik desítek mil ode Zdi, a každý má za svého sluhu Macka, který je spoután silou Ranny.
Pamětníci
Nahlížejí do minulosti pomocí Temného zrcadla. Nahlížet do něj se dá pouze ve Smrti, proto se musejí vadávat stejně jako Abhorseni a nekromanti do Smrti. Čím hlouběji ve Smrti jste tím vzdálenější vzpomínky v zrcadle uzříte. Pamětníci nevlastní stejně jako nekromanti zvonce, mají pouze sedm stříbrných píštal, které mají stejnou moc jako zvonce, pouze je méně intezivní.
Výsadní kameny
Výsadní Kameny jsou rozesety po celém Starém Království. Jsou jako stejné jako Zeď, jejich masou jako rtuť protékají Výsadní symboly, které se forumjí a rozkládají a poté zase skládají, v nekonečném příběhu, jenž vypráví o stvoření světa. Výsadní Kámen může býtzničen pouze krví Výsadního mága, proto bylo v době 200 letého bezvládní obětováno desítky Výsadních mágů Kerrigorem, nebo některým z jeho přisluhovačských nekromantů. A pouze krev Výsadních mágů může zacelit trhliny ve Výsadních Kamenech a tím je opravit.
Výsadní znamení
Výsadní Znamení má každý výsadní mág na čele, ale po většinu času není vidět. Je jediný způsob jak dostat Výsadní Zanemní na čelo a to Výsadní křest. Při křestu zaklínač zaříkává, zaklínadlem, které zní jako začátek Výsady a vyjmenovává všechny formy, které žijí či rostou, nebo kdysi žili nebo budou ještě někdy žít, a pouta, která je všechny drží pohromadě. A když zaklínač do mluví, dotkne se lahvičkou země, přiloží si ji ke znaku na čele a nakonec ji obrátí nad dítě. Jakmile se žhoucí tekutina z lahvičky roztříkne na hlavičce dítěte, okolí rozzáří ohromný záblesk a kněz vykřikne : "Podle Výsady, jež poutá všechny formy, nazýváme tě...". V tomto okamžiku rodiče vysloví jméno svého dítěte. Jen co jméno vysloví, knězi z čela zmizí znak a vytvoří se na čele dítěte. Pokud se všechno toto stane, pak to zanmená, že Výsada křest přijala.
Výsadní podoby
Jedna z dovedností, kterou může umět Výsadní mág. Výsadní podoby jsou obtížnejší částí výsady, každý se je učí nějak jinak dlouho, ale když se naučíte tři za tři roky, jste velmi dobrý. Samotná tvorba Výsadní podoby z výsadních symbolů trvat několik hodin, přibližně asi pět. Němela by být přerušena a Výsadní mág se musí plně soustředit, proto by neměl být rušen. Výsadní podobu můžete uchovat, pokud ji nechcete použít hned. Dalších přibližně třicet minut trvá oblékání podoby. Což je někdy velmi obtížně, když se máte nasoukat do podoby malého ptáka nebo vydry. Ještě několik dní poté co ste měli na sobě Výsadní podobu, máte např. podobné chutě, nebo zvyky jako zvíře kterým jste byli.
Zeď
Jedna z Velkých Výsad. Zeď je kamenná a velice stará, je asi čtyřicet stop vysoká. Ve všech jednotlivých kamenech se neustále pohybují, proplétají řetězce výsadních znaků a symbolů, které zabraňují čemukoli magickému průchod skrz Zeď mimo brány. Těchto bran je ve Zdi rozeseto několik desítek, ale všechny byli zavřeny a pečlivě zamčeny Ancelstierskou vládou. Otevřená zůstala pouze jedna a na cestě z Bainu, Hraniční přechod. Pouze zde se dá Zeď projít a to pouze v případě, že máte propustku.