Abhorsenův dům
Abhorsenův dům leží asi 20 mil severně ode Zdi. Je zasazen na útes na řece Ratterlin, který je obklopen vodou, tak aby byl chráněn proti mrtvým. Jedinou přístupovou cestu tvoří kameny, které jsou dostatečně daleko, tak aby v kombinaci s divokou vodou v řece, tvořili dostatečnou ochranu. Abhorseni zde žijí už podlouhé generace. Jako sluhy si vybrali Výsadní vyslance, kteří se starají o chod domu, po celou dobu jeho existence.
Bain
Bain je nejbližší Ancelstierrské město u Zdi. Samo o sobě není ničím významným, je to obyčejné Ancelstierrské venkovské městečko. Ale tím, že stojí takhle blízko u Zdi, se až sem někdy dostane závan Výsadní nebo volné magie, proto zde, pokud je dobrý severní vítr, může být výsada použita. Žádný Bainský obyvatel nikdy nezapomene na den, kdy se Kerrigorova armáda mrtvých převalila přes Zeď , jako tsunami přes malý plot, a až ve Wyverleyské akademii ji zastavila Abhorsenka Sabriel.
Belisaere
Belisaere je hlavní město Starého království, leží v něm Královský palác mnoho dalších významných budov, jako je například budova soudu. Belisaere leží na poloostrově, který je s pevninou spojen jen úzkým pruhem země, v Saerském moři. Do Saerského moře se dá vploud pouze Beliskou úžinou, na koncích pevnini, kterou Beliská úžina od sebe odlděluje, leží Stavící hák a Naviják, mezi nimiž je napnutý velký řetěz, tudíž do Saerského moře nemůže vploud nikdo bez svolení. Při velkých bouřích na moři, stříká slaná voda až do oken Královského paláce. Celé město je obehnáno akvadukty, ty se hodili převážně v době bezvládí, kdy zabraňovali mrtvým v příchodu do města, bohužel i tak někteří nekromanti probouzeli mrtvé co umřeli ve mestě.
Už kdysi dávno nechal jeden z králů, přesunout koňský trh mimo město, protože zápach a všechno ostatní s ním spojené do města prostě nepatří. Pod královským palácem leží jeskyní jezero a v jeho středu stojí Velké kameny, které Karrigor zničil krví krále a královny, otce a matky Prubíře. Když se Prubíř na trůn vrátil dlouhé doby vysedával v loďce u kamenů a přemýšlel jak se dají opravit. Nakonec je spravil svou vlastní krví.
Hraniční přechod
Hraniční přechod je jediné místo, kde můžete s určitými povoleními překročit zeď na druhou stranu, ať už ste na straně Ancelstierre, nebo Starého království. I když mnoho sluhů vyšších mrtvých a nekromantů, nebo oni sami, používají k překročení, nějakou jinou bránu ve ZDi, která je opuštěná a jen velmi málo střežená. Hraniční přechod se odedávna každých deset let přesouval k následující bráně ve Zdi, ale 40 let před Restaurací krále Prubíře I., rozhodla Ancelstierrská vláda, že se už přesouvat nebude, protože stát nemá dostatek penež. Toto mělo za důsledek to, že se zde koncentruje Volná magie smíšená se smrtí.
Nestowe
Nestowe je rybářská vesnička blízko ustí řeky Ratterlin a také blízko Svatojámy, pohřebiště prvních králů a královen Starého království. Okolí Nestowe, spočívá pod hladinou moře a bylo odvodněno. Těd jsou zde dlouhé hráze, vyvýšené kanály a větrné pumpy odvádějící vodu. Sama vesnice ležela tři čtvrtě míle od srázu, vysoko nad žulovými útesy. Její přístav se skríval na odvrácené straně. Okolo vesnice byly odedávna pole. Na konci hlavní ulice, na nejvyšším útesu, stojí Výsadní kámen. Přístav leží na severní straně útesu a dá se do něj dojít soustavou schodišť vytesaných do skalnatého kopce. Náklady se do něj dopravují pomocí zdvihacích mechanismů usazených na trojnohých konstrukcích, jež lemovaly okraj útesu. Ostrov na kterém je několik udíren je spojen s pevninou vlnolamem z ohromných balvanů.
Rozeklaný hřeben
Rozeklaný Hřeben je kopec, který leží jen asi 6 mil od Hraničního přechodu. Jelikož leží na náhorní plošině, které má asi 2000 metrů nad úrovní moře, je zde téměř stále zima a sníh. Na vrcholku Rozeklaného hřebene stojí Výsadní kámen, který byl v době bezvládí před Restaurací krále Prubíře, rozťat krví Výsadního mága.
Strážný les
Strážný les se nachází u ustí řeky Ratterlin jižně od Svatojámy. Je to borový les. Do strážného lesa vede východ ze svatojámy, dlouhým schodištěm, které ustí na palouk uprostřed lesa. Stojí tu řada výsadních kamenů, táhnoucích se z palouku k východnímu okraji Strážného lesa. Les je silně střežen kozly. od prvního až k sedmému, poslednímu, kameni vede vyšlapaná zvěří stezka. Poslední kámen se tyčí na samém okraji borového lesa, na žulovém útesu vysokém asi třicet nebo čtyřicet yardů, jenž označoval okraj lesa a konec náhorní plošiny. Odtud je velmi dobře vidět na Nestowe a jeho pole v okolí.
Svatojáma
Svatojáma je soustava děr v zemi hlubokých od sto stop do šesti set stop. Všechny jsou spojeny propletenými chodbami. Na dně některých jam byly dladice a v temných zákoutích čekali několik stovek let staré kouzla. Nějvetší jáma se stala pohřebištěm prvních králů a královen Starého království. Na tomto pohřebišti byl uvězněn kletbou nástupce trůnu princ Prubíř, kterého Sabriel polibkem proměnila z dřevěné figurýna na předním stěžni jedné z lodí na normálního člověka.
Vysoký most
Vysoký Most byla původně pevnost, postavená na skále, kterou si řeka Ratterlin prokousala cestu a tím vytvořila kamenný most. Jelikož pod pevností tekla velká řeka, byl Vysoký Most dokonale chráněn před mrtvými. Později se okolo pevnosti usídlovali další a další kupci a tím vytvořili měst. Řeka Ratterlin se zde zužuje a poté co se dostane mimo kammený most se rozšiřuje do velkého jezera. Zde vahánějí hlídkující loďe říční piráty a navíc od kupců a obchodních lodí vybírají mítné.
Wyverleyská akadamie
Wyverleyská akademie, internátní škola pro mladé dívky a slečny. Byla založena v roce 1652 a leží 40 km od Zdi. Těšila se všeobecně dobré pověsti. Vyučuje se zde magie, ale jen pro žákyně, které mají zvláštní povolení rodičů. Blízko akademie leží město Wyverley, podle kterého dostala akademie název.