Úděsné Úterý
Jeden z Dnů, který vládl v Domě. Pod jeho moc spadala část Domu zvaná Vzdálené oblasti, kde Úterý vykutalo pomocí svých nevolníků obrovský Důl Ničeho. Sámo Úterý je vyšší než dva metry, štíhlé a tělo pokryté svaly. Opovrhovalo okázalým oblečením, nosilo pouze kožené kalhoty a kožené vesty. Ruce mělo skryté v rukavicích ze stříbrného plechu se zlatými pásky, Druhý Klíč. Úterý si potrpělo na poklady, proto mělo svou Věž pokladů, kde je všechny schraňovalo. Z Ničeho vyráběli jeho továrny, všelijaké výrobky, které okoukal v některých z Druhořadých říší. Dokonce i jeho Horní stanice, kam přijíždel vlak z Dolu, bylo okopírované z Druhořadé říše s jménem Země. Ono samo nebylo možně vlastní tvůrčí činnosti.
Úterní grotesci
Nejbližší služebníci Úděsného Úterý. I přes všechny zákony Domu Úterý za použití velkého množství Ničeho spojil své Jitro, Poledne a Soumrak do jednoho celku a nakonec rozdělil do sedmi bytostí. Jsou jimi Jan, Tan, Tehthera, Methera, Dolák, Sethera a Azer, řazeni podle hierarchie.
I když bylo Úterý zdatné v kopírování a tvoření z Ničeho, všichni grotesci jsou nějak deformováni, a jsou pohou nedokonalou kopií Architektčina díla. I přesto, že je Úterý takto znetvořilo, kdysi byli krásni Starousedlíci, jsou mu bezbožně oddáni.
Jsou ve všech ohledech mnohem slabší než Jitro, Poledne a Soumrak ostatních Dnů, ale i tak jsou nebezpeční. Zvláště nebezpečný je jejich dech, který může způsob ztrátu paměti nebo dokonce i smrt a také jedově ostny v palcích. Šedý dech, dech zapomnění, který brzy pomine a způsob ztrátu paměti. Temný dech, smrtící mlha, způsobuje smrt.
Sazo
Před více než devíti tisíce let bylo Sazo jedním z obočí Úděsného Úterý, které mu z obličeje strhla exploze NIčeho při prvních výkopech Ničeho v Dolu. Vyzařování Ničeho ho postupně změnilo na živou myslící bytost. Není ani Starousedlík vytvořený Architektkou, ani Nicníck z Ničeho. Všichni ním opovrhovali, jak Nícnici tak Satrousedlíci, kteří se ho báli. Sazo vypadá jako přerostlý černý slimák, s obrovskýma stříbrnýma očima. Nakonec ho zabil Tom ve Věži pokladů.
Tom Šelvok
Kapitán Tom Šelvok, Starcův druhý syn adoptovaný Architektkou. Tudíž nepatří ani mezi smrtelníky, Starousedlíky ani Nicníky. Když jeho otce, Starce, Architektka spoutala, unikli všichni jeho ti synové, stejně tak i Tom, do Druhořadých říší. Tom si vybral Zemi, kde se jako námořník nechal naverbovat na několik námořních plaveb. Ze Země byl Tom odvezen jako poklad Úděsného Úterý, který musel použít veškerou moc Druhého Klíče, aby ho spoutal.