Dům
Dům je rozdělen do několika řísi, která každá má svého vládce. Těchto říší je celkem sedm, patří mezi ně Nižsí dům, Vzdálené oblasti, Vyšší dům a další. Dům i druhořadé říše byli vytvořeny Architektkou, která stvořila i Vůly, aby uržela pořádek. Po jejím rozčlenění na sedm části se domu ujalo sedm vládců, každý si říká podle svého statutárního dne. Obyvateli Domu jsou Starousedlíci, kteří žijí v každé části domu.
Nižší dům
Zde vládne Pondělí, se svým Jitrem, Polednem a Soumrakem. Předsálí Nižšího domu tvoří Prahový kopec porostlý zelenou trávou. Pondělí vládne ze svého Pondělního pokoje.
Vzdálené oblasti
Ve Vzdálených oblastech vládne Úděsné Úterý. Do Vzdálených oblastí patří také místo kdysi známe pod názvem Velká jeskyně, kde leželo hluboké vřídlo, které pouštělo na povrch pravidelně výrony Ničeho. Úterý toho začlo využívat k výrobě nejrůznějších věcí, od konvic, přes železná pera až po umělecké předměty. Brzy ale vřídlo nestačilo uspokojovat potřeby Úděsného Úterý. Proto byla vyhloubena štola, ve které se Nic začalo težit. Brzy byli takřka celé Vzdálené oblasti jedním velkým Dolem. Zbytek oblasti zabýrají továrny na zpracování Ničeho a další výrobu jednotlivých produktů. Tento Důl ale ohrožuje základy Domu, pokud by se v něm udělal taková díra do Ničeho, která by se nepodařila utěsnit mohl by Dům a s ním všechno zaniknout. V Dole pracují Starousedlíci prodáni do otrctví za výrobky, které Úterý posílá do jiných částí domu.
Věž pokladů, která ukrývala veškéré poklady Úděsného Úterý stojí na samém vrchu Dolu. Je ukryta pod velkou sklěněnou pyramidou, aby nebyla její čistota zamazána, všude přítomnímy sazemi z Dolu. Sama věž je jednoduchá kulatá stavba bez oken, vysoká asi padesát pater a široká asi šedesát metrů. Na její strmě střeše, pokryté taškami, stojí korouhvička v podobě kouhouta. Zevnitř, ale věž vypadal úplně jinak než zvenčí. Připomínala vězení z devatenáctého století, až an to že byla asi stokrát větší. V celé věži bylo asi kolem padesáti tisíc komnat s poklady. Pro rychlejší pohyb po Věži Úterý vybudovalo divnocety, které vedou z jedné komnaty do druhé nebo z věže ven a ústí do zahrady z palem, která věž obklopuje.